Doelstelling :

Radio Club Kennemerland heeft als doel het beoefenen en bevorderen van het radiozendamateurisme in de ruimste zin van het woord.

RCK probeert dit te doen langs wettige weg door o.a. het houden van cursussen en andere oefenbijeenkomsten voor opleiding tot het radioexamen, een opleiding voor het verkrijgen van de bevoegdheid tot bedienen van radio-electrische zendinrichting.

Het geven van voorlichting en het verstrekken van adviezen, het promoten van onze hobby door middel van het geven en organiseren van lezingen, demonstraties en tentoonstellingen en het geven van bekendheid hierover via sociaalmedia.

Maar ook het uitschrijven van, meedoen aan radiowedstrijden (contesten) en daarmee het bevorderen van internationale contacten over de gehele wereld en het faciliteren van verschillende activiteiten zoals b.v. het jaarlijks terugkerende JOTA-weekend voor scouts.

En natuurlijk het houden van verenigings-avonden om onderling contact tussen zendamateurs te bevorderen. Het instant houden van het Immaterieel Cultureel Erfgoed morse / of zoals radioamateurs het noemen CW.


Bestuur :

pb5dx
Voorzitter:
Harry Koster PB5DX

Al jaren lang onze trouwe voorzitter. Regeert streng maar rechtvaardig. Alleen CW !! no phone pse....pa1cw
Secretaris:
Theo Koning PA1CW

De grote CW knuffelbeer, steunpilaar van RCK en.... DXCC card-checker, alleen een award als Theo het goed vindt !

www.veron.nl/dxcc

pa1cw
Penningmeester:
Jan Borghuis PB2DX

Wat stuk is maakt Jan ( meestal... ), man van de centen waakt over de kas, hij zit er boven op

pe1pzf
Bestuurslid:
Patrick Jager PE1PZF

Voor eindtrappen en hoogspanning moet je bij Patrick zijn, onze geliefde fransoos hier lekker in phone in de IARU-contest

pc5t
Bestuurslid:
Frans Snoeks PC5T

Frans trekt meer naar het VHF-UHF gebeuren, vaak ook druk met contesten op deze banden in het noorden van Nederland.

arno_k
Bestuurslid:
Arno Keuris

De regelateur en weet overal raad op, soms ook wel erg vervelend !

Club-avonden :

Reguliere verenigingsavond is op de vrijdag. Het gebouw van RCK is dan geopend van 20:00 h tot 24:00 h. Elke eerste vrijdag van de maand is het ook verenigingsavond van PI4KML, VERON R20 afdeling Kennemerland en heeft Gert-Jan PA3FDA de QSL-kaarten mee.

Indien uw interesse in onze radiohobby enigszins gewekt is, zijn deze verenigingsavonden een mooie gelegenheid om ons eens te bezoeken. U bent van harte welkom.

vrijdag

Verenigingsblad :

RCK en KML geven zo'n 6 x per jaar het verenigingsblad uit. Het is een echt blad van door en voor de leden + alle geïnteresseerden dat per E-mail wordt toegestuurd.

Veel moeite wordt gedaan om uit het grote aanbod iedere keer een aantal boeiende artikelen te kiezen, uiteenlopend van technisch verhandelingen tot verslagen van contesten, nieuwtjes uit de radio-wereld, ervaringen , zelfgebouwde antennes e.d kortom te veel om op te noemen....

Stopt u alstublieft met het toesturen van kopij, voorlopig hebben we zoveel materiaal dat we tot ver in 2020 bladen kunnen samenstellen. Heeft u een "hot" item voor directe plaatsing , dan graag even een E-mail naar de redactie. ( pa3bma@pi4rck.nl )

clubblad

Lidmaatschap :

Lijkt het u wat om lid te zijn van deze kleine maar zeer dynamische vereniging neem dan contact met ons op via het formulier op de contact-pagina. U krijgt zo spoedig mogelijk het aanmeldingsformulier toegestuurd waarna u na betaling van de verschuldigde contributie lid bent. Contributie dient te worden voldaan per jaar, bij opzeggen volgt geen restitutie.

Kosten lidmaatschap € 165,= per jaar ( gezinsleden de helft )

Wat krijgt u hiervoor ??

  • u maakt deel uit van een geweldige groep mensen
  • u kan contesten bij het toonaangevende conteststation PA6Y
  • participeren in PA6HQ
  • steun en advies bij complexe vraagstukken en problemen
  • 6 x per jaar een geweldig clubblad
  • aanzien en status tav uw mede amateurs
  • u kan een groot deel van uw vrije tijd besteden bij RCK

Voor die leden die RCK een warm hart toedragen is het mogelijk om toe te treden tot de tientjesclub, een select gezelschap die naast de jaarlijkse contributie maandelijks € 10,= overmaken naar RCK. Informeer bij het bestuur.

© PB2DX WEB-Company 2017

PACC 12:00 utc, 10 feb. 2018

PA6Y will be participating in the Dutch PACC contest starting febr. 12:00 UTC until sunday febr. 11 th 12:00 UTC. Be sure to work us for we are a multiplier !!

Dutch PACC »

Antenna farm

All effort is now in renewing the antennas. The X-7 antennas will be replaced by 5 mono-banders for 6M, 10M, 15M, 20M and 40M. There where some troubles tuning the 20M beam, but also that was solved. SWR is running fine 1:1 , some fine-tuning will be needed.

Antenna's »

BPF or Band-pass Filters

One project has to be finished, making our second set of W3NQN BPF for station II. All cores are already ordered and delivered, PCB's are made but the cores have to be wound and assembled. This will help us ....

W3NQN BPF's »

HAM-Radio Friederichshafen

before a delegation of RCK members will be attending te HAM-radio convention in Friederichshafen. Last time was in 2016 and now they are planning to go again in the first days of june 2018. For these days they will stay at their usual guesthouse.

HAM Radio 2018 »